رسالت واهداف دانشکده پزشکی بندرعباس

رسالت:

دانشکده پزشکی بندرعباس در جهت پیشبرد سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران و تحقق استاندارد های پایه آموزش پزشکی عمومی مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  فعالیت می‌کند. این دانشکده رسالت خود را در تربیت پزشکانی مسئولیت پذیر، پاسخگو، متفکر و منتقد، برخوردار از وجدان کاری، ایثارگری و شجاعت علمی، منضبط، خودراهبر در روزآمدی مادام العمر، واقف به اهمیت کشف، نوآوری و حل مشکلات سلامت در جامعه،  و برخوردار از مهارتهای ارتباطی ، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، قادر به انطباق تصمیم گیریهای بالینی با آخرین شواهد معتبر، آشنا با وظایف خود و توانمند در ارائه خدمات بالینی، خدمات ارتقا سلامت و پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها، بازتوانی، مشارکت در فرایندهای مدیریتی حوزه سلامت و فعالیت‌های وابسته به آن، هدایت و رهبری تیم سلامت و آموزش به آحاد افراد جامعه می‌داند؛ که با تعهد به تعالی ایران و مفتخر به ایرانی بودن و با توجه به منابع موجود و بر اساس نیازها و اولویتهای سلامت کشور، منطقه‌ و جهان به ایفای نقش به عنوان پزشک عمومی بپردازد.

دانشکدۀ پزشکی بندرعباس با بهره­گیری از فضا و امکانات آموزشی استاندارد  ابلاغ شده، و تعهد به ایجاد و توسعۀ فرهنگ سازمانی هدف­گرا، پویا، متعامل، انگیزاننده، و منبعث از ارزشهای اسلامی، اخلاقی و حرفه ای، تحقق رسالت خود را با جدیت دنبال خواهد کرد. در همین راستا، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و سایر کارکنان دانشکده، ضمن برخورداری از انگیزه های درونی قوی، و با رعایت عدالت در سلامت و حمایت از حقوق بیمار و جامعه، و کلیۀ نظامات قانونی، تلاش هماهنگ و یکپارچه ای را در جهت تولید علم و گسترش مرزهای دانش، روزآمدی در علم، و بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و سلامت- محور به کار خواهند گرفت.

 

ارزشهای حاکم:

1.کسب رضایت الهی

2.حفظ کرامت و حقوق انسانی دانشجویان

3.اساتید،کارکنان و سایر ذینفعان

4.اهمیت خدمت به انسانها و تسکین آلام آنها

5.رعایت اخلاق حرفه ای و اسلامی

6.رعایت هنجارهای جامعه

7.پرورش امید و نگاه خوشبینانه به آینده

8.برجسته کردن ارزش های ملی و معنوی و فضیلت های اخلاقی

9.انجام کار گروهی

10.عدالت محوری در آموزش

11.پایبندی به رعایت و تأمین اولویت‌ها ی نظام خدمات سلامت

12.نظم

13.مهارت و خلاقیت

14.رعایت حرمت علم و حاملان علم  

15.تلاش مداوم در فراگیری و آموزش  

16.اجتناب از غرور علمی

اهداف کلان:

1.بهبود کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی سلامت- محور با تأکیدبر:

مراقبت و حفظ سلامتی افراد و جامعه

پیشگیری از بروز و پیشرفت بیماری

نیازهای استانی و ملی

پاسخگو یی و عادلانه بودن

اقدام مبتنی بر یافته های متقن علمی

پیروی از استانداردها و راهنماهای مرجع

 

2.تامین و حفظ نیروی انسانی بر اساس دانش گرایی و شایسته سالاری

3.ارتقاء سطح تخصصی، فرهنگی و اجتماعی اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشکده

4.بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی  

5.امیدآفرینی و ایجاد انگیزه و شادابی در بین دانشجویان، اعضاء هیأت علمی و کارکنان

6.همکاری و تعامل پویا و مستمر با سایر کشورها و مراکز علمی معتبر

7.تلاش جهت دستیابی به استانداردهای کشوری و بین المللی

8.حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین به منظور نقش آفرینی در جامعه

 

دانشکده پزشکی بندرعباس برآن است تا با انجام فعالیتهای زیر به اهداف فوق دست یابد:

1.پیاده سازی گام به گام استانداردهای پایه آموزش پزشکی در حوزه های نه گانه بر اساس نتایج اعتباربخشی در دانشکده پزشکی بندرعباس و بر اساس اولویتهای تعیین شده در کمیته های برنامه ریزی  علوم پایه و بالینی

2.تامین فضا، امکانات و تجهیزات مورد نیاز مطابق با استانداردهای کالبدی دانشکده پزشکی

3.جذب بودجه مورد نیاز جهت پیاده سازی استانداردها

4.تدوین و اجرای برنامه برای افزایش جذب و ماندگاری عضاء هیأت علمی، کارشناسان و کارمندان شایسته در دانشکده

5.ایجاد روحیه و زمینه‌ی مشارکت و همکاری در بین اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان

6.تقویت روابط درون و بین  دانشگاهی و همکاری با دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور.

7.حمایت از شوراها و تشکل های قانونی دانشجویی در دانشکده.