دانشکده پزشکی بندرعباس در سال 1365 بر اساس مجوز شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکـــی کشور در مجاورت بیمارستان زنان و زایمان دکتر شریعتی و با هدف تامین حفظ و ارتقاء سلامت جامعه از طریق آموزش و تربیت پزشکان عمومی و ایجاد نگرش مناسب نسبت به یادگیری مادام‌ العمر در فراگیران تاسیس گردید.

دانشکده پزشکی بندرعباس از سال 1373با بررسی و تائید وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی اقدام به پذیرش و آموزش دستیار در رشته های داخلی، پاتولوژی، زنان، اطفال و جراحی نمود.

این دانشکده از سال 1389 اقدام به پذیرش و آموزش در دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی ( MPH) نیز نموده است و در آینده نزدیک پذیرای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های فیزیولوژی، ژنتیک و دانشجویان دکــــــــــترای تخصصـــــــی پژوهشی (Ph.D. by Research) می باشد.

در سال 1389 دانشکده پزشکی از ساختمان قبلی به محل پردیس دانشگاه انتقال یافت. در حال حاضر این دانشکده زیربنای تقریبی 6200 متر مربع با فضاهای فیزیکی جدید الاحداث در حال توسعه شامل ساختمانهای اداری، بخشهای آموزشی و آزمایشگاههای مربوطه در حال بهره برداری است. در فضای خارج از دانشکده پزشکی کتابخانه و سلف سرویس کامل شده و هم اکنون مورد استفاده دانشجویان می باشد. تامین فضای سبز در دست اقدام و ساخت سه پروژه خوابگاه، بیمارستان مادر و کودک و مسجد نیز آغاز گردیده است.

قابل به ذکر است هم اکنون این دانشکده پذیرایی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های فیزیولوژی  ژنتیک ، بیوشیمی و انگل شناسی و دانشجویان دکترای تخصصی پژوهش می باشد .