آرشیو اخبار
آرشیو اخبار
  • قابل توجه دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 94

  • ارتقا رتبه دکتر زارع و دکتر سلطانی
    ارتقا رتبه دکتر زارع و دکتر سلطانی

  • زنده نگه داشتن یاد گرامی شهیدان ، زنده نگهداشتن آزادگی و فداکاری است و برای ملتی که چشم به افق های بلند دوخته است این از برترین نیازها و ضرورت هاست.

  • قابل توجه دانشجویان ورودی 94

  • افتتاح باشگاه ورزشی پردیس علوم پزشکی هرمزگان
    افتتاح باشگاه ورزشی پردیس علوم پزشکی هرمزگان

 
 
 
 
 
سرویس های الکترونیک
پژوهشی
آموزشی

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved